Dan Lucas: Bolaget har blivit ett offer för en affärsidé som inte längre fungerar.