Oscar Engelbert, vd för krisande Oscar Properties, tycker att de 25 miljoner kronor som han satsar i…