Ortoma, som utvecklar operationssystem för kirurgi, redovisar ett rörelseresultat på -3,8 miljoner kronor (-3,1).