Fastighetsägarna GFR vill se tioprocentig höjning • Hyresgästföreningen: ”Kommer inte gå”.