Orexo har som målsättning att bredda den kommersiella plattformen som i dag till stor del består av läkemedlet Zubsolv mot opioidberoende.