Läkemedelsbolaget Orexo redovisar en ökning av ebitda-resultatet med 19 procent på årsbasis till 60,4 miljoner kronor för det andra kvartalet. Försäljningen av Zubsolv ökade med 6,7 procent i lokal valuta på den amerikanska marknaden.