Per-Anders Johansson har via bolaget Cimon Ventures köpt 25.000 aktier i skalpkylningsbolaget Paxman, där han är ordförande och storägare.