Bilbesiktningsbolaget Opus Groups marknadsandel i Sverige sjönk till 24,82 procent i november, från 26,07 procent föregående månad.