Optimobile, som erbjuder kommunikationstjänster till mobiloperatörer och som i april meddelade att ansökan om företagsrekonstruktion ska inlämnas, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -1,4 miljoner kronor (-1,2).