Oppositionen går vidare med den extra ändringsbudget på totalt 7,5 miljarder kronor som partierna kommit överens om.