Opec väntar sig att den globala efterfrågan på olja kommer att vara 99,87 miljoner fat per dag under 2019. Oförändrat från tidigare bedömning.