Forskningsbolaget Oncopeptides har lämnat in ansökan om villkorat marknadsgodkännande till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för…