Ortobiologibolaget Ossdsign redovisar ett rörelseresultat på -17,9 miljoner kronor (-23,0) i det tredje kvartalet 2023.