Litiums årliga återkommande intäkter (ARR) uppgick till 38,0 miljoner kronor per den 30 september 2019 (27,7),