Intellego, som är verksamt inom fotokromatisk indikatorteknik, redovisar ett nettoresultat på 0,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-0,4).