Riksbanken ställer 500 miljarder kronor till bankernas förfogande för att säkra kreditförsörjningen till företagen.