Världsmarknadspriset på råolja pressas nedåt till den lägsta nivån sedan början av oktober. Priset har nu gått ned fyra handelsdagar i rad.