Högsta nivån på tio månader efter minskad produktion i flera länder.