Oljepriserna har backat något under fredagsmorgonen på oro för en global recession och en starkare dollar medan nedgången begränsas något av utbudsoro i marknaden.