De nordiska börserna utvecklades blandat på onsdagen då ett stigande oljepris gav stöd åt Oslobörsen medan det generellt gick tyngre för…