Oljepriserna backade tillbaka något efter de senaste dagarnas utbudsoro och prisökning. De amerikanska lagrens ökningar i kombination med en oväntat stor inbromsning i den kinesiska industriproduktionen motverkade därmed den geopolitiska oron.