Nordea får inga nya kapitalkrav från ECB. Därmed tycks den höga direktavkastningen, åtminstone i nuläget, ohotad.