Kommer ni ihåg den första flygskatten? Riksdagen beslutade på försommaren 2006 att införa den. Några månader senare blev det regeringsskifte. Flygskatten avskaffades av alliansen innan någon hann börja betala den.