Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har beslutat att etablera finansiella och operationella mål i syfte att…