Den globala tillväxten har bromsat in i spåren av högre räntor, och riskerna ligger fortsatt på nedsidan. Det skriver OECD i en interimsprognos.