Odlingen av vete bedrivs på rekordstora ytor i år, 518.600 hektar, enligt preliminära siffror från Jordbruksverket. Det är första gången som vete odlas på över en halv miljon hektar i Sverige, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.