Oboya Horticulture har tecknat ett ovillkorat ramavtal i Kina med ett ledande odlingsbolag inom industriell cannabis.