Trots att mer än hälften av världens BNP är beroende av en fungerande natur ignorerades området länge av finansmarknaden. Men det är på väg att förändras. ”Utvecklingen har gått från noll till 100”, säger Johan Florén på Sjunde AP-fonden.