En orolig marknad med ökad riskmedvetenhet förväntas leda till stor försiktighet under 2023. – Tuffare tillämpning av regelverkskrav i både Europa och USA med potentiellt fler rättstvister som konsekvens skapar ett högt tryck på compliance, säger Tone Bergfelt, Head of Financial Law på FCG.