Modell för beräkningar kan användas för att beräkna koldioxidutsläppen.