Den iranstödda Huthi-rörelsen angrep ett civilt fartyg i Adenviken i Röda havet på tisdagen. Skeppets kapten rapporterade en explosion nära fartyget utanför Jemens kust, enligt uppgifter från den brittiska branschorganisationen för handelstrafik, UKMTO. Fartyget, vars nationalitet är okänd, och dess besättning ska ha klarat sig utan skador.