Efter flera kritiska remissvar från tunga instanser väljer regeringen att ändra sitt förslag för att begränsa spelmarknaden.