Europeiska centralbanken, ECB, har enligt ett pressmeddelande informerat Nordea om de miniminivåer för pelare 2-kapital som ska tillämpas under övergångsperioden.