Stora avgiftshöjningar väntar många av landets alla miljontals elkunder. Det står klart efter att statliga Energimarknadsinspektionen beslutat om nya intäktsramar för elnätsföretagen. Totalt uppgår intäktsramarna till cirka 326 miljarder kronor åren 2024-27, vilket är en ökning med ungefär 100 miljarder kronor jämfört med föregående tillsynsperiod.