Nyfosas vd Jens Engvall har köpt ytterligare aktier i Nyfosa, framgår av Finansinspektionens insynslista.