Nyfosa utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av 17 miljoner stamaktier, i vilken teckningskurs och totala aktier fastställs genom ett accelererat book building-förfarande.