Det från Hemfosa avknoppade fastighetsbolaget Nyfosa, som ska vara opportunistiskt, siktar på att genomföra en till två affärer i veckan.