SJ: ”Vi är övertygade om att fler kommer att jobba ombord.”