Företagen har inte haft så här negativ syn på den närmaste framtiden sedan 2012, visar Svenskt Näringslivs undersökning…