Totalt var 350.000 personer, 7,0 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets…