Riskkapitalbolaget EQT har satt ett prisintervall mellan 62 och 68 kronor per aktie i den kommande börsnoteringen,