Produktionsvärdet i näringslivet steg kraftigt i december. Risken för att Sverige skulle ha halkat ned i recession under fjolårets andra halva minskar därmed betydligt.