Personer med påvisade antikroppar för covid-19 kan träffa personer i riskgrupper. ”Ett positivt antikroppstest kan medföra en minskad risk…