20 procent dyrare mat och fördubblade kostnader för el. Det är vad Konsumentverket kommer fram till i prognosen för hushållens kostnader 2023.