Regeringen och samarbetspartierna är överens om att förlänga stödet för hyreslättnader.