Riksbanken meddelade på torsdagskvällen nya krisåtgärder som bland annat inkluderar att Riksbanken möjliggör lån i amerikanska dollar.