Dotterbolag begärt i konkurs. Bolaget säger att hyresskuld ska vara betald.