Regeringen tillsätter utredning som ska se över processen för tillstånd.