Antyder att det finns likheter mellan olyckor i Etiopien och Indonesien.