Göteborgs stad varnar nu i egna dokument för att en av tågtunneln Västlänkens stationer blir färdig först tre år efter plan.